linux

 1. KE0SBX
 2. W3DJS
 3. KM6LYW
 4. KN4MKB
 5. M0DDR
 6. W5OXL
 7. AJ6RE
 8. RC3C
 9. KB0ICT
 10. WN1U
 11. KC3PHM
 12. VE3GZB
 13. AB2T
 14. G4ABQ
 15. KG5EVY
 16. KX4OM
 17. KA9JLM
 18. W3DJS
 19. KE0KAI
 20. SV2EVS