coax

 1. K9BPS
 2. G3YWX
 3. KE0UCB
 4. NN2X
 5. K5FRH
 6. N4ANE
 7. N3ZP
 8. N8KQ
 9. KE0CPH
 10. N9NU
 11. W5BXY
 12. 2E0EZE
 13. W4LKR
 14. W4LKR
 15. KE5YYM
 16. W6IWW
 17. KG5RJU
 18. 2E0TWG
 19. KB3EDM
 20. KM6KRE