coax

 1. G3YWX
 2. KE0UCB
 3. NN2X
 4. K5FRH
 5. N4ANE
 6. N3ZP
 7. N8KQ
 8. KE0CPH
 9. N9NU
 10. W5BXY
 11. 2E0EZE
 12. W4LKR
 13. W4LKR
 14. KE5YYM
 15. W6IWW
 16. KG5RJU
 17. 2E0TWG
 18. KB3EDM
 19. KM6KRE
 20. WB6IZG