coax

 1. K0LWC
 2. WA7ARK
 3. W7DGJ
 4. KC6ETE
 5. WA7ARK
 6. KK4NSF
 7. W3ESX
 8. KJ7WRZ
 9. K5TZA
 10. VK7HH
 11. N6AVI
 12. KE0WPC
 13. W8CWV
 14. KM5L
 15. AB2T
 16. KD6KVH
 17. KI4VVA
 18. W7DGJ
 19. KD7VEA
 20. N1QWI