wwv

 1. W0DAS
 2. N6RLS
 3. KA9Q
 4. WB9VPG
 5. KA0KA
 6. WB9VPG
 7. W9JEF
 8. W0DAS
 9. WB9VPG
 10. WB9VPG
 11. IZ2EWV
 12. KK5JY
 13. KK5JY
 14. WB9VPG

ad: w5yi