ad: k1jek

tower

 1. KI7HSB
 2. JISAKE1
 3. K0UO
 4. ZS6J
 5. W0PV
 6. K8ZA
 7. KC7DJI
 8. N4QAD
 9. KI7HSB
 10. KD9CJI
 11. KN4LGM
 12. K8ZA
 13. KI7HSB
 14. KK6FGM
 15. N4FFL
 16. KE0CPH
 17. KI7HSB
 18. KI7HSB
 19. KC8UD
 20. N2AJO