swr

 1. VK3FDCA
 2. WA7ARK
 3. VE3GZB
 4. VE3BXG
 5. WQ6N
 6. KE8CTH
 7. AF4RK
 8. K7TS
 9. G0GFD
 10. KM4BDH
 11. K0LWC
 12. W4LKR
 13. G3YWX
 14. KC6ZKT
 15. KD2NOM
 16. K4TF
 17. VK6FLAB
 18. W2DHB
 19. KD2NOM
 20. KC4M