ad: M2Ant-1

morse

 1. KB3TUO
 2. G7UQN
 3. WB9VPG
 4. KC9SQW
 5. NN4E
 6. KE8EAS
 7. K8CBC
 8. UN6GMV
 9. N8YG
 10. KY8D
 11. KK5JY
 12. KE9OL
 13. NT2X
 14. N9OL
 15. WB8SIW
 16. KG9E
 17. F4WBY
 18. KG9E
 19. K5VV
 20. KG9E