tnc

 1. W4GCW
 2. KD8YQX
 3. NZ2Z
 4. A68MZ
 5. KG4OLW
 6. A68MZ
 7. A68MZ
 8. SQ8L
 9. K0TCM
 10. BH6PJL
 11. K3RW
 12. K3RW
 13. KJ6HZH
 14. WQ6N
 15. KJ6HZH
 16. KG5FBN
 17. KJ6HZH
 18. KC2TCM
 19. KE8BSM
 20. WA1WXL

ad: M2Ant-1