tnc

 1. VK4CXX
 2. WX2DX
 3. W4GCW
 4. KD8YQX
 5. NZ2Z
 6. A68MZ
 7. KG4OLW
 8. A68MZ
 9. A68MZ
 10. SQ8L
 11. K0TCM
 12. BH6PJL
 13. K3RW
 14. K3RW
 15. KJ6HZH
 16. WQ6N
 17. KJ6HZH
 18. KG5FBN
 19. KJ6HZH
 20. KC2TCM