handheld

 1. KM4UHS
 2. WA6HXG
 3. K4KID
 4. K8PD
 5. K8PD
 6. N8GLS
 7. K3RW
 8. K8PD
 9. K0KJT
 10. WA6HXG
 11. WA6HXG
 12. KF5IRG
 13. W4SOU
 14. W8BYH
 15. K9BPS
 16. KS4NS
 17. WB4KXS
 18. KC3DSO
 19. KD5PCK
 20. AD0JA