audio

 1. WV0Q
 2. K7LRC
 3. K7LRC
 4. WU0Q
 5. N0JY
 6. KI5AIF
 7. KC2AIW
 8. KC2LSD
 9. KC3SWL
 10. KD2PII
 11. KE9OL
 12. KG5RJU
 13. KE7RUX
 14. W5JDX
 15. K4VOZ
 16. KD0KZE
 17. KF6VYH
 18. VIVITERN
 19. N3JI
 20. N4MU