packet

 1. SV2AGW
 2. N6JPA
 3. K0LTZ
 4. K0TCM
 5. KK5JY
 6. K3RW
 7. KE0CPH
 8. KE0CPH
 9. KE0CPH
 10. K3RW
 11. KX4O
 12. WQ6N
 13. WQ6N
 14. G3YWX
 15. KL4OY
 16. KJ4YZI
 17. G7TMG
 18. KJ6HZH
 19. KJ4YQK
 20. KC2TCM