ad: k1jek

uniden

 1. KD7DFV
 2. AK6OK
 3. W4MAJ
 4. W2GLD
 5. W2GLD
 6. W1EFM
 7. NE4Y
 8. KW6MOT
 9. W1MRC
 10. K5VV
 11. KC9UXC