ad: elecraft

tube

 1. N1BCG
 2. K5FRH
 3. KA0HCP
 4. K5JCJ
 5. K5FRH
 6. KE0CPH
 7. NQ1B
 8. KI7WQH
 9. KG7HVR
 10. KG7HVR
 11. KE0CPH
 12. TUBEMANIAC