rtl-sdr

 1. KO4KLR
 2. KN4TOU
 3. VU2TVE
 4. PY2RAF
 5. PY2RAF
 6. K1LPI
 7. KE8KDU
 8. KK5JY
 9. KK5JY
 10. GERRETJESMITGMAILCOM
 11. N9PCT

ad: w5yi