mfj

 1. WV0Q
 2. K7LEN
 3. W0WSA
 4. KA8UGB
 5. KD2OJV
 6. WO9B
 7. WB4OZM
 8. KD2OJV
 9. KC3APU
 10. KE0TNL
 11. K4LWH
 12. K6BFL
 13. W0WSA
 14. W8RID
 15. KC3APU
 16. WB8ERJ
 17. KC3CRS
 18. K0KJT
 19. N5LB
 20. K2KK

ad: w5yi