ad: Radclub22-1

hrd

 1. KN4SA
 2. GW4CGS
 3. K0MVB
 4. W7HU
 5. W9UND
 6. KD9DOG
 7. AI4VK
 8. N7AKG
 9. KN4SA
 10. W2VQY
 11. KI5MIT
 12. WA5PQL
 13. CS7BAC
 14. W8RKO
 15. K9RDX
 16. G0LLX
 17. AD8GH
 18. VE2DX
 19. M1MSD
 20. K4MIA

ad: w5yi