mobile

 1. WA7ARZ
 2. W5CBF
 3. W9CDK
 4. K5RWD
 5. KL7JGS
 6. K6ACJ
 7. HK1X
 8. N4GDG
 9. N3SGW
 10. KB3TUO
 11. KD4UPL
 12. W3AB
 13. EA7KCX
 14. KG5VGM
 15. K7LEN
 16. AE2S
 17. AA0WX
 18. W9OMA
 19. W9OMA
 20. KC9SQW